Ent esmajoones on see lugu ühest mehest, Peter Joachim Möllerist.

Juba Möller’si asutamise algusest Peter J. Mölleri poolt aastal 1854 oli selle eesmärgiks pakkuda Norra inimestele looduslikke ja tervislikke tooteid ning teavet hea tervise kohta. Möller’si toodetes kasutatakse ainult kõrgeima kvaliteediga toorainet ning range kvaliteedikontroll tagab kindluse, mida kvaliteediteadlikud kliendid väärivad.

Möller’si kalamaksaõli oli Möller’si esimene toode ja on ka veel täna neist kõige tuntum. Tegelikult on see üks vanimaid kaubamärke Norras. Käsikäes kasvava huviga oomega-3 rasvhapete vastu on Möller’s töötanud välja järjest uusi tooteid Norra inimeste erinevate vajaduste ja soovide rahuldamiseks.

Kuigi varem müüdi tooteid enamjaolt apteekides, siis tänapäeval võib neid leida peaaegu igas toidupoes üle kogu riigi. Lisaks kasvab Möller’si ekspordi osakaal. Kaubamärk on olnud Soomes müügil aastast 1928 ja praegu on see oomega-3 toodete alal turuliider nii toidupoodides kui ka apteekides. Tooteid eksporditakse ka Rootsi, Taani, Lätti, Eestisse, Leetu ja Poola. Üha enam müüakse seda ka USAs, kus terviseteadlikud ameeriklased ostavad igal aastal rohkem kui pool miljonit pudelit kalamaksaõli.

Ajajoon
 • 1793

  26. aprillil sünnib Rørosis Peter Möller.

 • 1809

  Peter Möller võetakse Kristiansundis asuva apteeker Gottwaldti juurde jüngrina tööle: „Kui ma viibisin nooruses (..) mitmeid aastaid (..) Kristiansundis, (..) oli mul võimalus viia end kurssi (..) kalamaksaõli valmistamise praktikaga. Kogemused, mida seoses kalandusega sain, andsid mulle seega juba 40 aastat tagasi idee parema valmistusviisi jaoks (..), ent puudus eriline vajadus need ideed ellu viia, kuna kalamaksaõli kasutamine oli piiratud selle algupärase otstarbega.“

 • 1819

  Peter Möller reisib Christianiasse ja asub tööle apteeker Frantz Peckeli juurde Tollbugt ja Kongensgt. tänava nurgal asuvas Svaneapoteket apteegis. Möller võetakse tööle tingimusel, et sooritab ühe aasta jooksul farmatseudi eksami.

 • 1822

  Möller omandab farmatseudi kutse „üksnes parimate hinnete ja professorite erilise kiitusega“. Õpingute ajal toetas Peter Möllerit Hans Nielsen Haugelt.

 • 1829

  Möller abiellub Christiane Sophie Rogstadiga (oli varem abielus Frantz Peckeliga) ja ostab apteegi Svaneapoteket. Samuti ostab ta koos J. Juuli ja lektor Boeckiga tehase Lilleborg Klædefabrik.

 • 1834

  Sünnib Frantz Peckel Möller.

 • 1842

  Peter Möller osaleb koos prof. A. Holsti ja Christian Boeckiga komisjoni töös, mis koostab Norra esimese farmakopöa.

 • 1852

  Peter Möllerist saab Lilleborg tehaste ainuomanik. See loob majandusliku baasi tema kalamaksaõli projektile. Sellel ajal saab tuntuks tema uus raviotstarbelise kalamaksaõli auruga sulatamise meetod: „Alles siis, kui seda (kalamaksaõli) oli mitmeid aastaid kasutatud ravimina ning olin kuulnud lõputut nurinat selle ebameeldiva lõhna ja maitse üle, mille tõttu oli seda õli peaaegu võimatu nautida, hakkasin mõtlema, kas minu ideid saaks realiseerida (..). Ma poleks võib-olla tänase päevani selle tegevusega algust teinud, kui Inglismaalt poleks sisse toodud ja kasutatud Newfoundlandi kalamaksaõli sedavõrd kõrge hinnaga, et see tekitas minus rahulolematust“.

 • 1853

  Peter Möller tutvustab oma meetodit kalamaksaõli tootjatele piki rannikut. Ta seab sisse uute seadmetega kalamaksaõli keedukojad Lofotenis, Ålesundis ja Kristiansundis. Giske tehas Ålesundi lähistel saab peamiseks meetodi testimise kohaks.

 • 1854

  Uuel aastal käivitub tootmine kolmes katsetehases ja esimesel aastal toodetakse 20 tonni kalamaksaõli. Kehva müügi tõttu kasutatakse järgnevaid aastaid toote juurutamiseks tarbijate seas, aga ka selleks, et julgustada rohkemaid tootjad minema üle uuele meetodile. Oma sõnumiga oli raske kohale jõuda, sest suhtumine, et „hea ravim on halva maitsega“ oli tugevalt juurdunud ja uus raviotstarbeline kalamaksaõli erines sedavõrd vanast. Peter Möller selgitas kalamaksaõli eeliseid nii teaduslikust seisukohast kui ka oma veendumuste põhjal. Ta viitas laborianalüüsidele, millega oli tõestatud joodi, fosfori ja erinevate rasvhapete olemasolu kalamaksaõlis. Samuti võrdles ta kalamaksaõli teiste toiduõlidega ja leidis, et kalamaksaõlil olid erilised omadused. Oli olemas teooriaid, mille kohaselt kerkisid laboratoorse identifitseerimise alusel mõningad koostisosad esile tervendava tegurina, mida võinuks eraldada ja kasutada ravimite tootmiseks, ent Möller jäi truuks terviklikkusele ehk kalamaksaõlile kui puhtale ja looduslikule rasvale, kus oli oluline tuntud ja tundmatute ainete kooslus. Ta nimetas oma teooriaid kalamaksaõli kohta „vaadeteks“ ja „veendumusteks“. Ta oli teadlik, et kalamaksaõli kasulikud komponendid jäävad saladuseks. Kalamaksaõli praktiline kasutamine ravimina andis talle siiski piisavalt tõendeid selle eeliste kohta. Sellel ajal asutati ettevõte Peter Möller.

 • 1863

  Frantz Peckel Möller võtab üle Svaneapoteket apteegi. Ta on sooritanud farmatseudi eksami, õppinud ülikoolis neli aastat keemiat ja omandanud doktorikraadi peale kahte õpinguaastat Heidelbergis. 1860ndatel osaleb Möller esmakordselt tööstusnäitusel. Sellest ajast peale osaleti mitmetel näitustel, kus saadi alati kuldmedal.

 • 1869

  Peter Möller sureb. Nüüdseks on kokku 70 kalamaksaõli keedukoda, mis kasutavad tema auruga sulatamise meetodit ning ühtekokku toodetakse aastas üle 5000 tonni kalamaksaõli. Suuremad nõuded maksa kvaliteedile toovad kaasa hinnatõusu, mistõttu hakkavad kalurid ja tootjad teenima suuremat kasumit.

 • 1870

  Mölleri väimees Severin A. Heyerdal võtab üle ettevõtte juhtimise peale Mölleri surma. Tema, tema poeg keemik P. M. Heyerdal ja Frantz P. Möller jätkavad tööd kalamaksaõli kvaliteedi täiustamiseks. Eesmärgiks on saada see sama puhtale ja muutumatule kujule nagu see esineb maksas. Nagu vana Möller oli osutanud on kvaliteedialane eesmärk, et kalamaksaõli, mis kerkib värske kala ja maksa keetmisel veepinnale, „oleks täiuslikult puhta maitsega nagu parim firenze õli“. Nad keskenduvad ennekõike esmasele töötlusele ning seejärel järeltöötlusele. Neil õnnestub saada hüdroksüüli-vaba kalamaksaõli, peites protsessi süsihappegaasi või muu gaasi „teki“ alla. Üleviimine tööstuslikule tootmisele kavandati paberil ja patenteeriti, kuid praktikas oli see meetod liiga kallis. Sellal oli Möller alustanud juba oma toodete müüki Ameerika Ühendriikides. 1870. aastal saab W. H. Schieffelin & Co. („Vanim apteek Ameerikas“) Peter Mölleri ainuesindajaks USAs.

 • 1881

  Frantz Peckel Möller võtab ettevõtte Peter Möller juhtimise üle. Ta näeb oma ülesandena jätkata tööd kalamaksaõliga. Korraliku teadushariduse ja suurte kaubanduslike võimaluste märkimisväärse tunnetamise abil viib ta Möller’si kalamaksaõli maailmaturul juhtivale positsioonile.

 • 1895

  Londonis antakse välja Frantz Peckel Mölleri teaduslik elutöö „Tursamaksaõli ja keemia“ (Cod liver oil and Chemistry). Teos on inglise keeles ja kokku 600 leheküljel!

 • 1901

  Frantz Peckel Möller sureb Kopenhaagenis.

 • 1903

  Mölleri pärijad müüvad ettevõtte perekond Møystadile. 26. märtsil luuakse Peter Möller AS. Elverumist pärit Per Møystad juhib ettevõtet kuni oma surmani aastal 1929.

 • 1914

  I maailmasõja tulemusel sulguvad Möller’si kalamaksaõlipudelitele eksporditurud, ent vastutasuks on siseriiklik müük suur.

 • 1924

  Fred T. Møystad võtab üle ettevõtte esindaja ameti ja hiljem ka tegevjuhi ametikoha. Hulgiekspordi eesmärgil luuakse tütarettevõte Møystad Möller & Co. ja 1925. aastal asutatakse Bergenis raviotstarbelise kalamaksaõli eksportijate riiklik ühing.

 • 1925

  Fred T. Møystad ostab kalamaksaõliettevõtte Heinr Meyer ja koondab ettevõtte tootmise uutesse ruumidesse aadressil Stensgaten 40. Sellega seoses võetakse käibele rohelised pudelid. Raviotstarbelise kalamaksaõli eksport jääb peaaegu muutumatuks, ent Norra kalamaksaõli kogueksport suureneb.

 • 1936

  Stensgaten 40 põleb maha, ent tehase taastamiseks luba ei anta.

 • 1938

  Ehitatakse tehas Løren gård talu maadele. Tänapäeval asub tehas samas kohas. Nüüd luuakse ka Peter Mölleri farmaatsialabor AS, et eraldada teaduslik tegevus. Investeeritakse uutesse tehastesse veterinaarotstarbelise kalamaksaõli rafineerimiseks, raviotstarbelise kalamaksaõli villimiseks ja tööstusliku kalamaksa tootmise suurendamiseks.

 • 1940

  II maailmasõja puhkemisega kaasneb ekspordi järsk vähenemine, ent kalamaksaõli tähtsus toidulisandina saab rohkem tähelepanu. Siseriiklik müük kasvab jõuliselt.

 • 1945

  Sõjajärgsel ajal säilitab raviotstarbeline kalamaksaõli oma kõrge staatuse olulise toidulisandina riigi „taasehitamises“. Kalamaksaõlist saab „esmaabitoode“ laastatud piirkondades, kus tarneolukord on keeruline. Norras püsib kalamaksaõli koolitoidu osana, mis võeti 1930ndatel paljudes kohtades kasutusele (Oslo hommikusöök, Sigdali hommikusöök jne). Samal ajal suureneb konkurents teistest riikidest nagu näiteks USAst, Inglismaalt ja Islandilt ning Norra ei ole enam turu valitseja. 1970ndatel „avastavad“ taanlased Bang ja Dyerberg inuittide toitumist Taanis ja Gröönimaal uurides oomega-3 rasvhapped.

 • 1983

  Turule tuuakse Möller’si kalamaksaõlikapslid ja maitsestatud kalamaksaõli.

 • 1988

  Turule tuuakse Möller’si oomega-3 kalamaksaõli.

 • 1990

  Peter Möller AS ühineb ettevõttega Orkla Borregaard AS (praegu ORKLA)

 • 1992

  Luuakse erialane osakond tervishoiutöötajate informeerimiseks.

 • 1995

  Turule tuuakse toode Möller’s Dobbel Omega-3.

 • 2000

  Turule tuuakse tooted Möller’s Godt For Hjertet (hea südamele) ja Möller’s Total.

 • 2004

  Turule tuuakse Möller’si mustikaekstrakt.

 • 2005

  Peter Möller ühineb ettevõttega CollettPharma. Uue ettevõtte nimeks saab MöllerCollett.

 • 2006

  Turule tuuakse toode Möller’s VAK-R.

 • 2007

  Ühinevad MöllerCollet ja DanskDroge. Uue ettevõtte nimeks saab Axellus.

 • 2007

  Turule tuuakse Möller’si kõrge kontsentratsiooniga oomega-3 ja Möller’si närimiskapslid.

 • 2008

  Turule tuuakse tooted Möller’s Godt For Kolesterolet (hea kolesteroolile) ja Möller’s Ekstra.

 • 2009

  Tuuakse turule toode Möller’s Omega-3 Anti-refluks.

Loe edasi
Orkla Health
All rights reserved | Mollers 2016 Copyright